Anangstream

By: anangsantan | July 24, 2017

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Hokenkaisha wa,`dato katsu kanshu-tekina' ryokin (purobaida no tsujo no ryokin yori mo hikui kanosei ga aru) ni shitagatte nettowakupurobaida kara shiharau. Purobaida wa, hoken-sha to no betsu keiyaku o shite, purobaida no hyojun ryokin ni taisuru waribiki-ritsu matawa kappu-gaku ni soto suru mono o ukeireru koto mo dekimasu. Ippantekini, kanja wa nettowaku-nai purobaida o shiyo suru koto ga sukunaku narimasu. Renpo kikin wa, osutoraria, nyujirando, Igirisu, Doitsu, Kanada, Beikoku no herusukea shisutemu no pafomansu o hikaku shite iru. 2007-Nen no chosa ni yoreba, Beikoku no shisutemu wa mottomo kokadesu, sore wa hoka no kuni ni kurabete ikkanshite fujubundesu. Kono chosa no Beikoku to hoka no kuni to ...